Vrijeme: 08:58

Kombi na tor. NA, geometri. Ja. #3

Neka je S konačan skup točaka u ravnini takav da:

i) Postoji 7 točaka iz S koje čine konveksan sedmerokut.

ii) Ako nekih 5 točaka iz S čine konveksan peterokut, postoji točka iz S u njegovoj unutrašnjosti.

Koliko najmanje točaka mora biti u S?

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.