Vrijeme: 14:40

Ima jedan broj... #3

Višnji dolazi prijatelj koji najviše voli sok od višnje, ali voli i sok od trešnje, kruške, jabuke, sok od naranče i limuna. Voli sve sokove. Višnja je zato kupila onoliko sokova u tetrapaku koliko ima uređenih parova cijelih brojeva (m, n) koji zadovoljavaju jednadžbu m=\dfrac{n^2+4n+3}{m+5}. Koliko sokova je Višnja kupila?