Vrijeme: 14:23

Ima jedan broj... #4

Golub stoji na javorovoj grani. Na nju urezuje uređene parove nenegativnih cijelih brojeva (x, y) koji zadovoljavaju jednadžbu 2^x 5^y+2^{x+1}-5^{y+1}=19. Odredite zbroj svih brojeva koje će golub urezati na javorovu granu.