Vrijeme: 04:52

Kombi na tor. NA, geometri. Ja. #4

Neka je P konveksan 2019-terokut. Nekih 2016 dijagonala je obojano crveno, a nekih drugih 2016 bijelo tako da se nikoje dvije dijagonale iste boje ne sijeku unutar P. Nađi maksimalan broj sjecišta crvenih i bijelih dijagonala unutar P.

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.