Vrijeme: 03:55

Površan lanac #4

Koji je 2019-ti prirodni broj n takav da \binom{2n}{n} nije djeljivo s 5?

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.