Vrijeme: 06:04

Površan lanac #3

Koliko je prirodnih brojeva n između 1 i 2019^3 (1 i 2019^3 su uključeni) takvih da 3\mid {{2019^3}\choose n}?