Vrijeme: 06:23

Opća kultura #4

Zadan je šuplji uspravni stožac s izvodnicama duljine 15\text{cm} te visinom duljine 9\text{cm}. U njega je stavljena kugla polumjera 10\text{cm} koja dira samo izvodnice stošca. Kolika je duljina kružnice u kojoj se dodiruju kugla i plašt stošca?