Vrijeme: 05:12

Šifra - Trapez123456 #3

Površina trapeza je jednaka 1. Koja je najmanja moguća duljina dulje dijagonale trapeza?