Vrijeme: 11:11

Šifra - Trapez123456 #3

Površina trapeza je jednaka 1. Koja je najmanja moguća duljina dulje dijagonale trapeza?