Vrijeme: 13:20

Šifra - Trapez123456 #4

Baze trapeza iznose 1.23cm i 4.56cm a visina mu je 7.89cm. Neka d označava duljinu manje dijagonale, odredi najmanju moguću vrijednost koju d može poprimiti.

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.