Vrijeme: 06:52

Šifra - Trapez123456 #2

Odredi visinu trapeza čije su baze AB i CD redom 1.23cm i 4.56cm. Kut koji zatvaraju dijagonale trapeza iznosi \frac{\pi}{2}, a kut koji zatvaraju produžeci bočnih bridova iznosi \frac{\pi}{4}.