Vrijeme: 05:53

Šifra - Trapez123456 #1

Baze trapeza iznose 1.23cm i 4.56cm. Dijagonale sijeku srednjicu trapeza u točkama X i Y, odredi duljinu XY.