Vrijeme: 00:47

F*torijeli #1

Koja je zadnja znamenka broja 2019! ? (n! je umnožak prvih n prirodnih brojeva)