Vrijeme: 04:44

(Ne)prosti brojevi #3

Ako je m? umnožak prvih m prostih brojeva, a n! umnožak prvih n prirodnih brojeva, koliko uređenih parova prirodnih brojeva (m,n) zadovoljava jednadžbu m? = n!?