Vrijeme: 04:09

Vjerojatnosti #2

U ladici imamo crne i crvene čarape. Ako nasumice izvučemo dvije čarape vjerojatnost da smo izvukli obje crvene je 1/2. Koji je minimalni broj čarapa u ladici, ako je broj crnih čarapa paran?