Vrijeme: 08:56

Vjerojatnosti #5

Štap duljine 18 je strgan nasumično na tri dijela. Koja je prosječna duljina najvećeg dijela?

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.