Vrijeme: 05:52

Marblelympics #1

Na kvalifikacijama za Marblelympics 2020. sudjeluje 12 ekipa po 4 pikule koje se natječu u ukupno 10 različitih disciplina.

Osim njih, stiglo je i 15 pikula sudaca koje će suditi tijekom kvalifikacija. Svi suci smiju suditi na svakoj disciplini, a za svaku od 10 disciplina, tih 15 sudaca među sobom bira jednog, glavnog suca. Odredite broj načina na koji mogu to učiniti ako za svaku disciplinu treba biti odaban točno jedan glavni sudac, a svaki sudac može biti odabran i za više od jedne discipline. Rješenje zapišite kao ostatak traženog broja pri dijeljenju sa 10^9+7.