Vrijeme: 13:49

Dobro, tko je pisao tekst zadatka?? #1

Dobro je poznato da predsjednika SAD-a u svakom trenutku prati jedan od strogo povjerljivih agenata sa strogo čuvanom misterioznom crnom torbom. Iako se ranije smatralo da ta torba sadrži uređaje za lansiranje nuklearnog oružja, otkriveno je da to ipak nije tako. U torbi se nalazi odašiljač s crvenim gumbom. Kada predsjednik pritisne gumb osam žarulja postavljenih u krug na stropu Bijele kuće se pali i gasi na slijedeći način: svaka žarulja kojoj je, prije pritiska na gumb jedna susjedna bila upaljena, a druga susjedna ugašena, nakon pritiska biti će ugašena. Ako su pak nekoj žarulji obje susjedne žarulje bile upaljene ili ugašene pritiskom na gumb ta žarulja biva upaljena. Koliki je najveći mogući potrebni broj koraka da sve žarulje svijetle?