Vrijeme: 09:17

Trio rio #3

Kolika je vrijednost izraza (a+b)(b+c)(c+a) ako su a, b i c međusobno različiti realni brojevi te vrijedi a^2-b= b^2-c=c^2-a ?