Vrijeme: 06:39

Trio rio #1

Neka su a, b i c prirodni brojevi manji ili jednaki 9. Ako vrijedi a! + b! + c! =\overline{abc} koliko iznosi abc?