Vrijeme: 13:14

Pobješnjeli MAX #1

Na nekoj kružnici nalazi se 15 točaka. Promotrimo sve kuteve određene nekim trima od 15 promatranih točaka, koji su manji od 180 stupnjeva. Koji je MAXimalan broj kuteva različitih veličina među svim promatranim kutevima?