Točno
Dec. 24, 2022, 1:43 a.m. (9 months)
Odredi sva realna rješenja jednadžbe 
x^2+x+\sqrt{x^2+x+7}=5.
Upozorenje: Ovaj zadatak još niste riješili!
Kliknite ovdje kako biste prikazali rješenje.

Ratings: (1)