Županijsko natjecanje 2013 SŠ2 5


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 3.0
Dodao/la: arhiva
July 12, 2013
LaTeX PDF
Ivica je od n^3 jediničnih kockica sastavio veliku kocku brida duljine n i zatim je neke od šest strana velike kocke obojao, a neke nije. Kada je rastavio veliku kocku, otkrio je da točno 1000 jediničnih kockica nema niti jednu obojanu stranu. Pokaži da je to zaista moguće i odredi broj strana velike kocke koje je Ivica obojao.
Source: Županijsko natjecanje iz matematike 2013