Državno natjecanje 2013 SŠ2 5


Kvaliteta:
  Avg: 4.5
Težina:
  Avg: 3.0
Dodao: ikicic
July 15, 2013
LaTeX PDF
Dana je tablica 6\times 6.

a) Ako je označeno bilo kojih 9 polja tablice, dokaži da je moguće odabrati tri retka i tri stupca koji sadrže sva označena polja.
b) Označi 10 polja tablice tako da koja god tri retka i tri stupca odaberemo, uvijek postoji bar jedno označeno polje koje nije u odabranim stupcima niti recima.
Source: Državno natjecanje iz matematike 2013