Jednadžbe 4


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0
Dodao: pbakic
Nov. 6, 2013
LaTeX PDF
Muzički festival u Šibeniku ima tri pozornice na kojima se koncerti odvijaju istovremeno. Koncert na prvoj pozornici privlači tri puta više publike nego onaj na drugoj, a na drugoj pozornici je dvostruko više publike nego na trećoj. Osim na koncertima, posjetitelji mogu biti i na večeri. Ako je broj posjetitelja na trećoj pozornici jednak broju posjetitelja koji večeraju, a ukupno ima 10000 posjetitelja, koliko ih se nalazi na prvoj pozornici?