Europski matematički kup 2012. juniori 2


Kvaliteta:
  Avg: 3.0
Težina:
  Avg: 5.0
Dodao/la: arhiva
Dec. 23, 2013
LaTeX PDF
Neka je S skup prirodnih brojeva takav da za svaka dva elementa a i b vrijedi D(a, b)>1, a za svaka tri elementa tog skupa a, b i c vrijedi D(a, b, c)=1. Je li moguće da S ima 2012 članova?

(D(x,y), odnosno D(x,y,z) označava najveći zajednički djelitelj brojeva x,y, odnosno brojeva x,y,z.)
Source: Europski matematički kup 2012. (Ognjen Stipetić)