Europski matematički kup 2013. juniori 4


Kvaliteta:
  Avg: 2.0
Težina:
  Avg: 6.0
Dodao/la: arhiva
Dec. 23, 2013
LaTeX PDF
Neka su a,b,c pozitivni realni brojevi takvi da je 
\frac{a}{1+b+c} + \frac{b}{1+c+a} + \frac{c}{1+a+b} \geqslant \frac{ab}{1+a+b} + \frac{bc}{1+b+c} + \frac{ca}{1+c+a} \text{.}
Dokaži da tada vrijedi 
\frac{a^2+b^2+c^2}{ab+bc+ca}+a+b+c+2 \geqslant 2 (\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}) \text{.}
Source: Europski matematički kup 2013. (Dimitar Trenevski)