Europski matematički kup 2013. seniori 1


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 4.0
Dodao/la: arhiva
Dec. 23, 2013
LaTeX PDF
U svakom polju tablice zapisan je realan broj. Takvu n \times n tablicu zovemo blesavom ako je broj u svakom polju tablice jednak umnošku svih brojeva u susjednim poljima.

a) Nađi sve blesave tablice dimenzija 2 \times 2.
b) Nađi sve blesave tablice dimenzija 3 \times 3.

(Dva polja tablice su susjedna ako dijele stranicu.)
Source: Europski matematički kup 2013. (Borna Vukorepa)