Europski matematički kup 2013. seniori 4


Kvaliteta:
  Avg: 3.0
Težina:
  Avg: 7.0
Dodao/la: arhiva
Dec. 23, 2013
LaTeX PDF
Dan je trokut ABC. Neka su D,E,F nožišta visina iz A,B,C redom. Neka su X,Y,Z polovišta visina \overline{AD}, \overline{BE}, \overline{CF} redom. Dokaži da se okomica iz D na pravac YZ, okomica iz E na pravac XZ te okomica iz F na pravac XY sijeku u jednoj točki.
Source: Europski matematički kup 2013. (Matija Bucić)