1 - Sustavi ostataka 4.


Kvaliteta:
  Avg: 3,0
Težina:
  Avg: 3,0
Dodao: Veki
1. siječnja 2014.
LaTeX PDF
Vrijedi li zadatak 2. ako a i b nisu relativno prosti?