Općinsko natjecanje 2014 SŠ2 4


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 2,0
Dodao/la: arhiva
30. svibnja 2014.
LaTeX PDF
Vrhovi peterokuta ABCDE leže na istoj kružnici. Ako je \angle CAD=50^\circ, odredi \angle ABC + \angle AED.