« Vrati se
Životinja je povezana figura sastavljena od n jediničnih kvadratića. (Neka figura je povezana ako se iz svakog kvadratića može doći u sve ostale kvadratiće putujući samo po kvadratićima figure tako da se prelazi preko stranica kvadratića.)

Dinosaur je životinja sa barem 2016 kvadratića. Kažemo da je dinosaur primitivan ako se ne može razlomiti na dva ili više dinosaura.

Koliko najviše kvadratića može imati primitivan dinosaur?

Slični zadaci