Županijsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ2 A 1


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 3.0
Dodao/la: arhiva
May 1, 2017
LaTeX PDF

Dan je jednakokračni pravokutni trokut čije su katete duljine 10. Odredi najveću moguću površinu pravokutnika čija jedna stranice leži na hipotenuzi, a po jedan vrh na katetama danog trokuta.

Source: Županijsko natjecanje iz matematike 2016