1. ELMO zadatak 1


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 4.0
Dodao: matsimic
Aug. 20, 2018
LaTeX PDF

Podskup prirodnih brojeva je jeftin ako za svaki njegov tročlani podskup vrijedi da u njemu postoje dva broja koja su relativno prosta i dva takva da je jedan djeljiv s drugim.

Koliko najviše elemenata može imati jeftin skup?

(Ivan Novak)

Source: 1. Ekstremno loša matematička olimpijada