1. ELMO zadatak 4


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 4.0
Dodao: matsimic
Aug. 20, 2018
LaTeX PDF

Dan je šiljastokutni trokut ABC takav da mu je \overline{BC} najduža stranica. Neka je \Gamma njegova opisana kružnica, a \Omega_B i \Omega_C kružnice središta B, C radijusa |BA|, |CA| redom. Dokaži da tri sjecišta kružnica \Gamma, \Omega_B, \Omega_C koja nisu A čine trokut sličan trokutu ABC.

(Borna Šimić)

Source: 1. Ekstremno loša matematička olimpijada