Simulacija HMO 2019 zadatak 4


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: arhiva
6. travnja 2019.
LaTeX PDF

Za fiksan prirodan broj k \geq 2, odredite najveći mogući broj djelitelja kojeg broj \binom{n}{k} može imati u skupu \{n-k+1, n-k+2, \ldots, n\}, gdje je n bilo koji prirodni broj \ge k.