Županijsko natjecanje 2010 SŠ1 3


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 3,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Neka je ABCD pravokutnik i k kružnica sa središtem u središtu pravokutnika. Kružnica k siječe stranicu \overline{AB} u točkama K i L, a stranicu \overline{CD} u točkama M i N, i pritom je LN \perp AC. Ako polovište dužine \overline{AN} leži na kružnici k, koliki je omjer duljina stranica danog pravokutnika?
Izvor: Županijsko natjecanje iz matematike 2010