Europski matematički kup 2015. juniori 1


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0
Dodao/la: arhiva
Oct. 4, 2019
LaTeX PDF

Dana je ploča n \times n, čiji su retci numerirani brojevima od 1 do n odozgo prema dolje i stupci brojevima od 1 do n s lijeva na desno. U svakom polju ploče s koordinatama (x,y) napisan je broj x^2+y^2. Na početku nam je dana figura i možemo je postaviti na proizvoljno polje ploče. Nakon toga, u svakom potezu možemo pomaknuti figuru na neko drugo polje ukoliko to polje već nije bilo posjećeno i ako je zadovoljen barem jedan od dva sljedeća uvjeta: \begin{itemize}
\item brojevi napisani na ta dva polja daju isti ostatak pri dijeljenju s $n$,
\item ta polja se nalaze centralno simetrično u odnosu na sredinu ploče.
\end{itemize} Mogu li sva polja ploče biti posjećena ako je

a) n=4,

b) n=5?

(Josip Pupić)

Source: Europski matematički kup 2015.