Europski matematički kup 2016. juniori 1


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0
Dodao/la: arhiva
Oct. 4, 2019
LaTeX PDF

Skakavac skaže po brojevnom pravcu. Na početku se nalazi u ishodištu. U k-tom skoku duljina njegovog skoka je k.

a) Ako je duljina skoka paran broj, tada skače u lijevo, inače skače u desno (primjerice, u prvom koraku skače jedan korak udesno, u drugom dva koraka ulijevo, u trećem tri koraka udesno, u četvrtom četiri koraka ulijevo...). Hoće li skakavac posjetiti svaki cijeli broj barem jednom?

b) Ako je duljina skoka broj djeljiv s tri, tada skače u lijevo, inače skače u desno (primjerice, u prvom koraku skače jedan korak udesno, u drugom dva koraka udesno, u trećem tri koraka ulijevo, u četvrtom četiri koraka udesno...). Hoće li skakavac posjetiti svaki cijeli broj barem jednom?

(Matko Ljulj)

Source: Europski matematički kup 2016.