Europski matematički kup 2016. juniori 4


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0
Dodao/la: arhiva
Oct. 4, 2019
LaTeX PDF

Par prirodnih brojeva (n,k) pri čemu je k>1 zovemo slatkim parom ako postoji tablica n \times n koja se sastoji od jedinica i nula i ima sljedeća svojstva: \begin{itemize}
        \item U svakom retku nalazi se točno $k$ jedinica.
        \item Za svaka dva retka vrijedi da postoji točno jedan stupac takav da se na presjeku tog stupca s oba spomenuta dva retka nalazi jedinica.
    \end{itemize}

Riješi dva sljedeća potproblema:

a) Neka je d \neq 1 djelitelj broja n. Odredi sve moguće ostatke broja d pri dijeljenju sa 6.

b) Dokaži da postoji beskonačno mnogo slatkih parova.

(Miroslav Marinov, Daniel Atanasov)

Source: Europski matematički kup 2016.