Europski matematički kup 2016. seniori 1


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0
Dodao/la: arhiva
Oct. 4, 2019
LaTeX PDF

Postoji li niz a_1, \ldots, a_{2016} prirodnih brojeva takvih da je svaka suma a_r + a_{r+1} + \ldots + a_{s-1} + a_s (uz 1 \leq r \leq s \leq 2016) složen broj, no

a) D (a_i, a_{i+1}) = 1 za sve i=1,2,\ldots, 2015;

b) D (a_i, a_{i+1})= 1 za sve i=1,2,\ldots, 2015 i D (a_i, a_{i+2})= 1 za sve i=1,2,\ldots, 2014?

D(x,y) označava najveći zajednički djelitelj brojeva x,y.

(Matija Bucić)

Source: Europski matematički kup 2016.