Europski matematički kup 2016. seniori 2


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0

Za neka dva prirodna broja a i b, Ivica i Marica igraju sljedeću igru: Za dane hrpe od a i b keksa, u svakom potezu igrač uzima 2n keksa s jedne hrpe, pojede ih n, te ostalih n vrati na drugu hrpu. Prirodan broj n je proizvoljan u svakom potezu. Igrači igraju naizmjence, s time da Ivica igra prvi. Igrač koji ne može napraviti potez, gubi igru. Pretpostavljajući da oba igrača igraju optimalno, odredi sve parove brojeva (a,b) za koje Marica ima pobjedničku strategiju.

(Petar Orlić)

Source: Europski matematički kup 2016.