2. ELMO zadatak 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 0,0
Dodao/la: MNM
2. studenoga 2019.
LaTeX PDF

Dani su prirodni brojevi m i n. Ako je f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} funkcija takva da za svaki x \in \mathbb{N} vrijedi f^n(x) = m i da za sve različite x, y \in \mathbb{N} vrijedi x - y \mid f(x) - f(y) mora li vrijediti f(x) = m za sve x?

(Ivan Novak)

Izvor: 2. Ekstremno loša matematička olimpijada