3. ELMO zadatak 3


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0
Dodao/la: MNM
Nov. 2, 2019
LaTeX PDF

Neka je M(a, b) najveći zajednički djelitelj prirodnih brojeva a, b. Neka je \varphi(n) broj prirodnih brojeva k \leqslant n takvih da M(k, n) = 1, a neka je \tau(n) broj djeljitelja n. Dokaži: \sum_{k = 1}^n \varphi(M(k, n)) \leqslant \varphi(n)\tau(n)

Kada vrijedi jednakost?

(Borna Šimić)

Source: 3. Ekstremno loša matematička olimpijada