Županijsko natjecanje 2001 SŠ2 2


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 3.0
Dodao/la: arhiva
April 1, 2012
LaTeX PDF
Ako su svakoj od jednadžbi x^2+px+q=0 i x^2+px-q=0 i gdje je q\ne 0, oba rješenja cjelobrojna, dokažite da tada postoje prirodni brojevi a i b takvi da je p^2=a^2+b^2.
Source: Županijsko natjecanje iz matematike 2001