Županijsko natjecanje iz matematike 2019, SŠ3 4


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 4.0
Dodao/la: arhiva
April 18, 2020
LaTeX PDF

Unutar trokuta ABC nalazi se točka T takva da vrijedi |AT|=56, |BT|=40, |CT|=35. Nožišta okomica iz točke T na stranice trokuta ABC vrhovi su jednakostraničnog trokuta. Odredi kut \angle ABC.

Source: Županijsko natjecanje iz matematike 2019