1. teža simulacija državnog natjecanja 2020. zadatak 5


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 0,0
Dodao/la: MNM
20. listopada 2020.
LaTeX PDF

Dan je \triangle ABC i točka A' simetrična točki A s obzirom na stranicu BC. Neka su P i Q točke na stranicama AB i AC, redom, takve da je PA' = PC i QA'=QB. Dokaži da okomica iz A' na PQ prolazi središtem opisane kružnice \triangle ABC.

Izvor: MNM