Županijsko natjecanje iz matematike 2021, SŠ2 4


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0

Neka je I središte upisane kružnice trokuta ABC, a D točka na luku \overset{\huge\frown}{CA} tom trokutu opisane kružnice koji ne sadrži točku B. Neka je E točka takva da je D polovište dužine \overline{AE}. Ako je \angle ECA = 90^\circ i \angle IEC = 40^\circ, odredi \angle BAC.

Source: Županijsko natjecanje iz matematike 2021