Županijsko natjecanje iz matematike 2020, SŠ2 4


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0

Neka je T težište trokuta ABC, a P polovište stranice \overline{AC}. Pravac kroz točku T paralelan s pravcem BC siječe stranicu \overline{AB} u točki E.

Dokaži da jednakost \measuredangle AEC = \measuredangle PTC vrijedi ako i samo ako vrijedi \measuredangle ACB=90^\circ.

Source: Županijsko natjecanje iz matematike 2020