Županijsko natjecanje iz matematike 2020, SŠ4 2


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 3.0

Skup svih točaka (x,y) za koje vrijedi y^2+2xy+40|x|=400 dijeli ravninu na nekoliko dijelova od kojih je samo jedan omeđen. Odredi površinu tog dijela ravnine.

Source: Županijsko natjecanje iz matematike 2020