Neocijenjeno
14. svibnja 2018. 18:58 (5 mjeseci)
S obje strane ceste zasaden je drvored breza u jednakim razmacima
od 6 m. Kolika je duljina tog drvoreda ako je ukupno posadeno 176
stabala breze?
Upozorenje: Ovaj zadatak još niste riješili!
Kliknite ovdje kako biste prikazali rješenje.